Dyscalculie

Dyscalculie betekent letterlijk 'niet kunnen berekenen'.

In de eerste jaren van het basisonderwijs worden de basisvaardigheden van het rekenen intensief geoefend met het doel ze te automatiseren. Denk bijvoorbeeld aan het leren van de tafels van vermenigvuldiging. Kinderen met dyscalculie slagen er niet in zich deze rekenvaardigheden vlot eigen te maken. 

Leerlingen met dyscalculie hebben er baat bij wanneer de opgaven stap-voor-stap worden aangeboden. Er is veel extra oefening en herhaling nodig, omdat deze leerlingen moeite hebben met het automatiseren van het rekenen, zoals de tafels van vermenigvuldiging. Door ook gebruik te maken van alternatieve manieren die de creativiteit aanspreekt van kinderen neemt het enthousiasme voor rekenen weer toe.

Juf Einstein gebruikt bijvoorbeeld de Japanse methode om vermenigvuldigen te laten zien. Maar ook de met behulp van de vingers van beide handen de tafels van 6 t/m 10.  Waarschijnlijk zal het bij het lezen van deze uitleg u volstrekt onduidelijk zijn. Logisch want op school zal dit niet worden gedaan. Maar creativiteit en inventiviteit vergroten de rekenvaardigheden en brengen vertrouwen in eigen (reken)kunnen terug.

Wilt u meer weten neem dan kontakt op door het formulier in te vullen en hierop te vermelden dat u meer wilt weten over de aanpak van Juf Einstein bij dyscalculie.

Maak jouw eigen website met JouwWeb