Juf Einstein en de Cito Eindtoets

Alle leerlingen moeten sinds schooljaar 2014 - 2015  in groep 8 van de basisschool de eindtoets maken. De eindtoets vindt plaats in de periode oktober-november 2017 en/of de periode januari-februari 2018. Voor de kinderen uit groep 8 van het basis onderwijs zijn dit spannende dagen. Een hele belangrijke toets waarin rekenen, taal, begrijpend lezen en studievaardigeheden worden getoetst. De uitslag van de eindtoets zegt veel over de leervorderingen.

Om zo goed als mogelijk voorbereid te zijn op deze eindtoets biedt Juf Einstein vanaf november 2017 Cito Eindtoetstrainingen rekenen aan. Deze worden individueel en bijvoorkeur op uw woonadres gegeven. De Cito eindtoetstraining duurt maximaal 10 weken. Deze trainingen duren 1 uur en 15 minuten per keer en de kosten bedragen € 20,00 per keer. Wanneer deze training gedurende 10 weken achtereen wordt gevolgd bedragen de totale kosten € 160,00 bij betaling ineens en vooraf. Het is mogelijk deze 10 weken training in 3 termijnen te betalen van ieder € 55,00. De termijnen dienen vooruit te worden voldaan voor aanvang van de eerste training.

Het is ook mogelijk om de Cito Eindtoetstraining te combineren met een wekelijkse bijles. Bij combinatie van 1 uur bijles en 1x per week Cito Eindtoetstraining bedragen de gezamelijke kosten € 30 per week. Indien 10 weken achtereen de combinatie training/bijles wordt geboekt, bedragen de totale kosten € 262,50 bij betaling ineens en vooraf.Bij betaling in 3 termijnen berdagen de kosten per termijn € 90,00. De termijnen dienen bij vooruitbetaling worden voldaan, voor aanvang van de eerste les.

Geef op het formulier  aan of u belangstelling hebt in de Cito Eindtoetstraining 2018 in combinatie met een wekelijkse bijles.