Hoe werkt Juf Einstein?

 

Juf Einstein wil altijd eerst met u als ouder(s) en met uw kind kennis  maken. Dit kan bij u thuis zijn of bij mij. In dit gesprek bespreken we wat het doel is en op welke wijze we dit doel gezamelijk gaan behalen. Dit doel kan zijn extra aandacht voor het vak wiskunde om zo een voldoende te halen op het rapport. Het doel kunnen we bereiken door huiswerkondersteuning te bieden in de vorm van wekelijks 2 uur extra uitleg en ondersteuning bij het maken van huiswerk.

Voor veel brugklassers is leren leren een groot probleem. Gewoon maar in je hoofd stampen en verder geen samenhang zien is een korte termijn visie van leren. Vandaag snel nog even wat uit je hoofd leren voor morgen. Helaas blijkt dan vaak dat de geleerde stof niet voldoende blijft hangen zodat later het geleerde alweer "kwijt"is. Door te helpen met plannen, en uit te zoeken hoe uw kind het makkelijkst de stof kan leren beheersen is een langetermijn visie van leren. De geleerde en begrepen stof blijft "hangen" en wordt beter onthouden. Zo kan het maken van proefwerken en tentamens over grotere delen van de les- en leerstof beter en eenvoudiger worden voorbereid en geleerd. Dit is een vorm van time-management en biedt sturctuur aan om de tijd zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

Juf Einstein start altijd met een uur proefles voor € 20,00. Voor structurele begeleiding en ondersteuning zal een persoonlijke planning moeten worden gemaakt. Voor ondersteuning van 2 uur per week reken ik € 30,00 per week wanneer dit gedurende 1 kalender maand wordt afgenomen. Bij een kortere periode van 1 kalender maand geldt het normale tarief van € 20,00 per uur.

Ervaring leert dat sommige kinderen incidenteel behoefte hebben aan wat extra uitleg en ondersteuning, gemiddeld 1 uur per twee weken. En sommige kinderen hebben wekelijks behoefte aan extra begeleiding. Wanneer uw kind tot deze laatste groep behoort geldt er altijd een gereduceerd tarief wanneer we overeenkomen om gedurende een langere periode (minimaal 1 kalendermaand) deze ondersteuning te geven.

Neem de proef op de som en nodig Juf Einstein uit door het formulier in te vullen.

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb